Algemene voorwaarden

Definities

 • Account: een profiel aangemaakt door de skischool of sneeuwsportleraar.
 • Gebruiker: een skischool of sneeuwsportleraar
 • Opdrachtgever: een skischool die gebruik maakt van het platform van SnowsportsConnect om in contact te komen met de sneeuwsportleraar.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen SnowsportsConnect en de Gebruiker

Tot stand komen overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen SnowsportsConnect en de Gebruiker komt tot stand door middel van het online aanmelden via het registratieformulier op de website van SnowsportsConnect.
 2. Als een gebruiker de registratie heeft volbracht en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden is de overeenkomst geldig.
 3. De Gebruiker maakt zelf een Account aan via de Platform van SnowsportsConnect. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. SnowsportsConnect verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeldt in het privacy statement (https://personalbodyplan.com/privacy).

Gebruik platform

 1. De Gebruiker mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt
 2. De Gebruiker garandeert dat hij geen onvolledige, foutieve of onjuiste informatie plaats op het platform.  
 3. De Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich voordoen als iemand anders
 4. Indien de Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan de Gebruiker een bericht sturen naar info@snowsportsconnect.com

Rol van SnowsportsConnect

 1. SnowsportsConnect is geen intermediair, detacheerder, arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.
 2. SnowsportsConnect faciliteert een platform waarop gebruikers met elkaar in contact kunnen komen.

Aansprakelijkheid

 1. SnowsportsConnect is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2. SnowsportsConnect is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 3. SnowsportsConnect kan niet garanderen dat opdrachtgevers één of meer ski- en/of snowboardleraren in de database aantreft die geschikt is voor zijn opdracht.